MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja - Mobilni w Europie

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne, podczas których uczestnicy realizując Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej poznają najlepsze praktyki w zakresie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania politykami publicznymi w 3 obszarach: zatrudnieniu, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 pracowników MJWPU, którzy zrealizują program praktyk zagranicznych (tzw. job-shadowing) w instytucjach partnerskich MJWPU tj. Szwedzkiej Radzie ds. EFS (Szwecja) oraz Departamencie Funduszy Europejskich miasta Praga (Czechy).

 

Uczestnikami projektu są pracownicy w instytucji realizujących projekt w partnerstwie.

 

Link do strony projektowej lidera partnerstwa, Pracodawców RP

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44