MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami

Projekt zakłada zaprojektowanie, wdrożenie i opracowanie standardu nowoczesnych - opartych o symulacje organizacyjne - treningów skierowanych do szerokiego grona urzędników i beneficjentów, które wyposażą pracowników i beneficjentów w nowoczesne, cenione na rynku pracy kompetencje, a także w długofalowym rezultacie przyczynią się do usprawnienia efektywności działania MJWPU. 

Projektem objętych zostanie 385 osób (350 pracowników MJWPU i 35 beneficjentów), zostaną wdrożone 4 symulacje organizacyjnie.

Dofinasowanie projektu z UE:  1 284 120,54  zł

 

FOLDER ZGRANY URZAD

 

                    

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44