Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Finanse i mienie

  • Jednostka działa w formie jednostki budżetowej i jej działalność finansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.
  • Jednostka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
  • Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest jej plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • Jednostka sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość finansową.

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.