Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Seminarium pn. Model IN PLUS  budowanie trwałej relacji z Beneficjentami*

Seminarium pn. „Model IN PLUS" – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami*

Opublikowano: 2019-05-22

Nabór formularzy zgłoszeniowych  wydłużony do 07.06.2019 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego oraz  przesłanie go na adres  e-mail:  lider.zmiany@mazowia.eu 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Model IN PLUS – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami”.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 57/59  w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego oraz  przesłanie go na adres  e-mail:  lider.zmiany@mazowia.eu  do dnia
31.05.2019 r.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 542 2228 (Pani Anna Karpińska, a.karpinska@mazowia.eu); 22 542 2338 (Pan Błażej Mitela, b.mitela@mazowia.eu).

Serdecznie zachęcamy  do udziału w seminarium.

MODEL IN PLUS

MODEL IN PLUS

Opublikowano: 2019-03-15

W ramach realizacji projektu pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją  w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Szwedzką Radą ds. EFS został wdrożony w MJWPU model IN PLUS – budowanie trwałej relacji  z Beneficjentami (produkt współpracy ponadnarodowej). W związku z powyższym, przedmiotowy model został włączony w praktykę funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym  spotkania zespołów problemowych w okresie marzec - czerwiec 2018 r.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym" – spotkania zespołów problemowych w okresie marzec - czerwiec 2018 r.

Opublikowano: 2018-05-30

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym" – spotkania zespołów problemowych w okresie marzec - czerwiec 2018 r.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym  terminarz zjazdów w 2018 r.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym" – terminarz zjazdów w 2018 r.

Opublikowano: 2018-03-09

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż w załączeniu znajduje się zaktualizowany harmonogram udzielania wsparcia uczestnikom projektu – terminarz zjazdów na 2018 r.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym  spotkania zespołów problemowych w lutym 2018 r.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym" – spotkania zespołów problemowych w lutym 2018 r.

Opublikowano: 2018-02-01

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż w załączeniu znajduje się harmonogram udzielania wsparcia w przedmiotowym projekcie w zakresie prac zespołów problemowych przewidzianych do realizacji w lutym 2018 roku.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym  spotkania zespołów problemowych w 2017 r.

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym" – spotkania zespołów problemowych w 2017 r.

Opublikowano: 2017-12-01

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż w załączeniu znajduje się harmonogram udzielania wsparcia w przedmiotowym projekcie w zakresie prac zespołów problemowych przewidzianych do realizacji w roku 2017.

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie pn.  Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym.

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym".

Opublikowano: 2017-10-18

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie pn.  "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym".

Wyniki rekrutacji Lider zmiany  współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym

Wyniki rekrutacji „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”

Opublikowano: 2017-09-28

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż nabór uczestników do projektu „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” został zakończony. Decyzją komisji rekrutacyjnej, zatwierdzoną przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 27 osób.

 

Rekrutacja uczestników do projektu Lider zmiany  współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym

Rekrutacja uczestników do projektu „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”

Opublikowano: 2017-08-28

Zespół projektowy udostępnia wzory dokumentów tj. Regulaminu projektu oraz Regulaminu rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzonych w dniu 28 sierpnia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych (pliki w formacie .pdf).

Jednocześnie udostępnione zostają edytowalne wzory dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji do przedmiotowego projektu. Dokumenty należy pobrać, wypełnić i czytelnie podpisać.

Uprzejmie informujemy, iż planowane rozpoczęcie procesu rekrutacji uczestników nastąpi w dniu 31 sierpnia br. zgodnie z załączonym harmonogramem rekrutacji.

Proponowane terminy zjazdów szkoleniowych:

I zjazd – 9-10 października 2017 – (FRIS)
II zjazd – 6-7 listopada 2017
III zjazd – 4-5 grudnia 2017
IV zjazd – 8-9 stycznia 2018
V zjazd – 12-13 marca 2018
VI zjazd – 16-17 kwietnia 2018
VII zjazd – 14-15 maja 2018
VIII zjazd – 11-12 czerwca 2018

Dokumenty należy przesyłać w formie scanów na skrzynkę e-mail: lider.zmiany@mazowia.eu lub składać osobiście w biurze projektu (główny budynek, p. 237) w godzinach pracy MJWPU w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Lider zmiany…”-dokumenty rekrutacyjne.

Zespół projektowy informuje, iż rekrutacja uczestników do projektu „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” zostaje przedłużona do dnia 15.09.2017 r. (piątek) do godziny 12.00.

Zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście w biurze projektu (główny budynek MJWPU, pokój 237) lub za pośrednictwem poczty email.

LIDER ZMIANY  WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWESTYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM

„LIDER ZMIANY – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWESTYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM”

Opublikowano: 2017-08-21

Województwo Mazowieckie/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizują projekt pn. „LIDER ZMIANY – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWESTYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM”, którego głównym celem jest podniesienie efektywności instytucjonalnej MJWPU i jej 25 pracowników (15 kobiet i 10 mężczyzn) we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz przy udziale partnera krajowego poprzez:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.