Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Seminarium pn. „Model IN PLUS" – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami*

Seminarium pn. „Model IN PLUS

Nabór formularzy zgłoszeniowych  wydłużony do 07.06.2019 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego oraz  przesłanie go na adres  e-mail:  lider.zmiany@mazowia.eu 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Model IN PLUS – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami”.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 57/59  w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego oraz  przesłanie go na adres  e-mail:  lider.zmiany@mazowia.eu  do dnia
31.05.2019 r.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 542 2228 (Pani Anna Karpińska, a.karpinska@mazowia.eu); 22 542 2338 (Pan Błażej Mitela, b.mitela@mazowia.eu).

Serdecznie zachęcamy  do udziału w seminarium.

*  Organizatorem seminarium jest Mazowiecka  Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu na seminarium zostanie przesłane przez Organizatora na wskazany w  formularzu  zgłoszeniowym adres służbowy e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w seminarium mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby reprezentujące dany podmiot. O uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnację z udziału w seminarium należy zgłosić na adres e-mail: lider.zmiany@mazowia.eu, co najmniej na dwa pełne dni robocze przed terminem seminarium  do godz. 15:00.  W przypadku rezygnacji z seminarium i braku zgłoszenia zastępstwa Organizator na miejsce osoby, która zrezygnowała zakwalifikuje kolejną osobę, która poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Zgłoszenie zastępstwa może dotyczyć pracowników w ramach jednej instytucji.  Osoba wskazana w zastępstwie jest zobowiązana do wypełnienia w momencie rejestracji formularza zgłoszeniowego, przekazanego przez Organizatora. W przypadku zmiany terminu lub miejsca seminarium Organizator poinformuje zapisanych uczestników o zaistniałych zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.