Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram udzielenia wsparcia w ramach projektu pn. „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” w 2021 r.

Opublikowano: 2020-04-09

Z uwagi na  trwające prace  w zakresie opracowania  4 ostatecznych wersji symulacji organizacyjnych przewidzianych do wdrożenia  w MJWPU informujemy, iż  kolejne  szkolenia dedykowane pracownikom MJWPU oraz beneficjentom odbędą się w 2021 r.

Wyniki rekrutacji „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” w ramach szkolenia pn. Innowacyjność i współpraca w całej organizacji, organizowanego 15.11.2019 r.

Opublikowano: 2019-11-12

Wyniki rekrutacji „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” w  ramach szkolenia pn.  Innowacyjność i współpraca w całej organizacji, organizowanego 15.11.2019 r.

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż nabór uczestników do udziału w szkoleniu  pn.   Innowacyjność i współpraca w całej organizacji został zakończony. Do uczestnictwa w szkoleniu  zakwalifikowało się 150 pracowników MJWPU.

 

Przypominamy, że szkolenie odbędzie się 15 listopada  br.  

Miejsce szkolenia: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, godzina  8:00-16:00

Rekrutacja uczestników do projektu pn. Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami.

Opublikowano: 2019-10-21

Zespół projektowy informuje, iż rekrutacja uczestników do projektu  pn. „Zgrany urząd (…)” w ramach szkolenia  „Innowacyjność i współpraca w całej organizacji”   zostaje przedłużona do 8 listopada  2019 r. do godziny 16:00.

Rozpoczynamy  nabór do ww. projektu w ramach symulacji pn. Innowacyjność i współpraca w całej organizacji!

Szkolenie  jest adresowane do pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Termin szkolenia: 15 listopada  2019 r. (w godzinach 8:00 -16:00)

Miejsce:  Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 401-531 Warszawa

Biuro projektu MJWPU: Wieloosobowe  Stanowisko ds.  Realizacji Projektu, siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03- 301 Warszawa, budynek główny,  pokój  237.

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w  biurze projektu  MJWPU do 5 listopada 2019 r. 

Więcej informacji o projekcie:

https://pracowniagier.com/zgrany-urzad-nowy-miedzynarodowy-3-letni-projekt-pracowni-gier/

Harmonogram udzielenia wsparcia w ramach projektu pn. „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” – aktualizacja 21 października 2019 r.

Opublikowano: 2019-10-21

 

Harmonogram udzielenia wsparcia

w ramach projektu pn. „Zgrany urząd – kompleksowy program  rozwoju współpracy
z beneficjentami” w 2019 r.

 

Lp.

Symulacje

Planowane terminy szkoleń

Miejsce

1

Współpraca zespołu zarządzającego

8 lipca 2019 r.

siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, sala 239, godzina 8:30 - 16:30

2

Współpraca zorientowana na beneficjenta

21,28 października  2019 r.

siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, sala 239, godzina 8:30 - 16:30

3

Diagnoza: Kompetencje przyszłości

29, 30 sierpnia  2019 r.

siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, sala 239, godzina 8:30 - 16:30

4

Innowacyjność

i współpraca w całej organizacji

15  listopada  2019 r.

Polski Komitet Olimpijski,

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa, godzina 8:00-16:00

 

Rekrutacja beneficjentów na szkolenie organizowane 28.10.2019 r. zakończona.

Opublikowano: 2019-10-14

Wyniki rekrutacji „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” - Współpraca zorientowana na beneficjenta : 28.10.2019 r.

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż nabór uczestników do projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami”  w ramach symulacji  "Współpraca zorientowana na beneficjenta", organizowanej  28 października  br.  został zakończony. 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 10 beneficjentów.  
 
Przypominamy, że szkolenie odbędzie się 28 października  br. w siedzibie MJWPU (budynek główny, sala  239) w godzinach 8:30 - 16:30.

Rekrutacja beneficjentów na szkolenie organizowane 21.10.2019 r. zakończona.

Opublikowano: 2019-10-14

Wyniki rekrutacji „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” - Współpraca zorientowana na beneficjenta : 21.10.2019 r.

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż nabór uczestników do projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami”  w ramach symulacji  "Współpraca zorientowana na beneficjenta", organizowanej  21 października  br.  został zakończony. 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 10 beneficjentów.  
 
Przypominamy, że szkolenie odbędzie się 21 października  br. w siedzibie MJWPU (budynek główny, sala  239) w godzinach 8:30 - 16:30. 

Wyniki rekrutacji „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” - Współpraca zorientowana na beneficjenta : 28.10.2019 r.

Opublikowano: 2019-09-27

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż nabór uczestników do projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami”  w ramach symulacji  "Współpraca zorientowana na beneficjenta", organizowanej  28 października  br.  został zakończony. 


Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 10 osób. Przypominamy, że szkolenie odbędzie się 28 października  br. w siedzibie MJWPU (budynek główny, sala  239) w godzinach 8:30 - 16:30. 

 

Wyniki rekrutacji „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” - Współpraca zorientowana na beneficjenta : 21.10.2019 r.

Opublikowano: 2019-09-27

Zespół projektowy uprzejmie informuje, iż nabór uczestników do projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami”  w ramach symulacji  "Współpraca zorientowana na beneficjenta", organizowanej  21 października  br.  został zakończony. 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 10 osób. 
 
Przypominamy, że szkolenie odbędzie się 21 października  br. w siedzibie MJWPU (budynek główny, sala  239) w godzinach 8:30 - 16:30. 

Rekrutacja pracowników do projektu pn. Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami.

Opublikowano: 2019-09-09

Rozpoczynamy  nabór do ww. projektu w ramach symulacji Współpraca zorientowana na beneficjenta!

Szkolenie  jest adresowane do pracowników i beneficjentów  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rekrutacja uczestników do projektu pn. Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami.

Opublikowano: 2019-09-09

Zespół projektowy informuje, iż rekrutacja uczestników do projektu  pn. „Zgrany urząd (…)” zostaje przedłużona do piątku 25 pażdziernika 2019 r. do godziny 16:00.

Z uwagi na nagłą rezygnację dwóch uczestników warsztatów, zostały jeszcze dwa wolne miejsca na naszą symulację.

Zespół projektowy informuje, iż rekrutacja uczestników do projektu  pn. „Zgrany urząd (…)” zostaje przedłużona do 10 października  2019 r. do godziny 17:00. Prowadzona rekrutacja dotyczy  udziału  w symulacji pn. Współpraca zorientowana na beneficjenta.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Zgrany urząd”  – WPE (do rąk własnych) za pośrednictwem poczty na adres:  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU),  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub osobiście na adres: Biuro podawcze MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godzinach 8-16), PGS Pracownia Gier Szkoleniowych sp. z.o.o., ul. Puławska 39/2, 02-508 Warszawa, II piętro  (w godzinach 9-17)

Rozpoczynamy  nabór do ww. projektu w ramach symulacji Współpraca zorientowana na beneficjenta!

Szkolenie  jest adresowane do pracowników i beneficjentów  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.