Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

„LIDER ZMIANY – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWESTYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM”

„LIDER ZMIANY – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWESTYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM”

Województwo Mazowieckie/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizują projekt pn. „LIDER ZMIANY – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWESTYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM”, którego głównym celem jest podniesienie efektywności instytucjonalnej MJWPU i jej 25 pracowników (15 kobiet i 10 mężczyzn) we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz przy udziale partnera krajowego poprzez:

-transfer, adaptację oraz wdrożenie i upowszechnienie nowego rozwiązania – modelu „IN PLUS”,

-opracowanie zestawu procedur działania i rekomendacji dla instytucji wdrażających projekty unijne,

-realizację programu szkoleniowo-rozwojowego pracowników tychże instytucji wraz z narzędziami umożliwiającym zdefiniowanie potrzeb do 31.10.2018 r.

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 272 531,24 PLN

W efekcie zrealizowanych działań:

-MJWPU wdroży model „IN PLUS” dzięki współpracy ze Szwedzką Radą ds. EFS oraz Akademią Leona Koźmińskiego – tworząc sieć współpracy,

- 25 pracowników MJWPU podniesie kompetencje w obszarze objętym Programem Rozwoju Pracowników,

- MJWPU poprawi jakość funkcjonowania w obszarze objętym projektem.

Projekt adresowany jest do 25 pracowników MJWPU zajmujących się wdrażaniem środków UE.

 

             

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.