Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

MODEL IN PLUS

MODEL IN PLUS

W ramach realizacji projektu pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją  w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Szwedzką Radą ds. EFS został wdrożony w MJWPU model IN PLUS – budowanie trwałej relacji  z Beneficjentami (produkt współpracy ponadnarodowej). W związku z powyższym, przedmiotowy model został włączony w praktykę funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.