Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Protesty i odwołania od oceny wniosku aplikacyjnego

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych:

  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Szczegółowy opis zasad składania i rozpatrywania protestów zawiera dokumentacja właściwa dla danego konkursu, którego dotyczy złożony wniosek aplikacyjny. Pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.