Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja - Mobilni w Europie

Informacja - Mobilni w Europie

Województwo Mazowieckie/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) realizuje w partnerstwie projekt Mobilni w Europie, którego celem głównym jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności pracy 210 (158K/52M) pracowników organizacji i instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym w Polsce.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne, podczas których uczestnicy realizując Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej poznają najlepsze praktyki w zakresie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania politykami publicznymi w 3 obszarach: zatrudnieniu, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 pracowników MJWPU, którzy zrealizują program praktyk zagranicznych (tzw. job-shadowing) w instytucjach partnerskich MJWPU tj. Szwedzkiej Radzie ds. EFS (Szwecja) oraz Departamencie Funduszy Europejskich miasta Praga (Czechy).

 

Uczestnikami projektu są pracownicy w instytucji realizujących projekt w partnerstwie.

 

Link do strony projektowej lidera partnerstwa, Pracodawców RP

 

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.