Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Płatności i Refundacji

Zadania:

1)    weryfikowanie dyspozycji płatności w ramach współfinansowania oraz weryfikowanie zleceń płatności ze środków europejskich w zakresie RPO WM I;

2)    weryfikowanie poleceń wypłaty na rzecz Beneficjentów w ramach  RPO WM II;

3)    sporządzanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach  RPO WM II;

4)    sporządzanie zbiorczego wniosku o przekazanie środków finansowych pochodzących z dotacji celowej;

5)    dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów w ramach środków budżetowych;

6)    dokonywanie płatności w ramach bieżącej działalności Jednostki;

7)    dokonywanie płatności w ramach PT RPO WM I, PT RPO WM II i PT PO KL oraz PO PT - PIFE i PO PT - REWITALIZACJA;

8)    wprowadzanie do KSI, SL 2014 daty wypłaty na rzecz Beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WM I oraz RPO WM II;

9)    potwierdzanie kart kompletności dokumentacji projektu i zgodności z przepisami (RPO WM I i RPO WM II) w zakresie zadań Wydziału;

10)  informowanie wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM I, RPO WM II o dokonanych w danym miesiącu płatnościach;

11)  pobieranie wyciągów bankowych z systemu iPKO, drukowanie i przekazywanie do Wydziału Księgowości;

12)  sporządzanie informacji o przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego i zrealizowanych zleceniach płatności w ramach RPO WM I i RPO WM II ;

13)  sporządzanie informacji o dokonanych przez Beneficjenta oraz MJWPU zwrotach środków na rachunek Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach POKL, RPO WM I i RPO WM II.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Joanna Maleszko 22 542 2357 Kierownik Wydziału
Grażyna Przystupa 22 542 2151 Zastępca Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.