Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej

Zadania:

 1)  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych wraz z załącznikami, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

 2)  przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM wraz z załącznikami;

 3)  sporządzanie projektów planów finansowych oraz ich zmian w zakresie pomocy technicznej realizowanej przez Jednostkę;

 4)  koordynowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II ;

 5)  monitorowanie i sprawdzanie realizacji na każdym etapie projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

 6)  weryfikowanie dokumentacji związanej z realizacją wydatków finansowanych ze środków Osi Priorytetowej XI RPO WM II w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zasadami realizacji PT;

 7)  sporządzanie wniosków o płatność w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II we współpracy z komórkami realizującymi zadania w projektach pozakonkursowych;

 8)  współdziałanie w przygotowaniu załączników do ustawy budżetowej oraz wniosku o udzielenie dotacji celowej, prognozy wniosków o płatność w zakresie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

 9)  wnioskowanie o przekazanie środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na realizację wydatków w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach PT;

11) współdziałanie z wydziałami realizującymi zadania w ramach PT.

 

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Krzysztof Handke 22 542 2100 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.