Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Odwołań

Zadania:

1)   rozpatrywanie środków odwoławczych w ramach EFRR i EFS;

2)   prowadzenie rejestrów środków odwoławczych w ramach EFRR i EFS;

3)   prowadzenie spraw z zakresu rozpatrywania środków odwoławczych w ramach EFRR i EFS, w tym występowanie do właściwej komórki merytorycznej o opinię w celu pozyskania wiedzy pomocnej przy rozpatrywaniu środka odwoławczego;

4)   przekazywanie do IZ RPO WM informacji w formie pisemnej, raz na kwartał, o środkach odwoławczych, wnoszonych przez beneficjentów;;

5)   współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego;

6)   przygotowywanie sprawozdań okresowych z rozpatrzonych środków odwoławczych;

7)   informowanie Beneficjentów o przysługujących im środkach odwoławczych;

8)   opiniowanie projektów regulaminów konkursów;

9)   analizowanie składanych środków odwoławczych w celu usprawnienia i ujednolicenia procedur stosowanych w Jednostce oraz przekazywanie wniosków wynikających z tej analizy do właściwych komórek organizacyjnych.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Sylwia Kwatek 22 542 2413 Zastępca Kierownika Wydziału
Arkadiusz Luma 22 542 2331 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.