Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Audytu Wewnętrznego

Zadania:

1)   wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;

2)   systematyczne dokonywanie oceny kontroli zarządczej w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Jednostce poprzez ocenę:

a)   ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Jednostki w zakresie zgodności z prawem,

b)   efektywności,

c)   oszczędności,

d)   terminowości;

3)   dokonywanie, w ramach kontroli zarządczej, oceny:

a)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b)   skuteczności i efektywności działania,

c)   wiarygodności sprawozdań,

d)   ochrony zasobów,

e)   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g)   zarządzania ryzykiem;

4)   przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

5)   realizowanie zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu, za zgodą Dyrektora Jednostki;

6)   sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;

7)   prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;

8)   planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Tomasz Czajor 22 542 2120 Kierownik Wydziału
Renata Urtate 22 542 2534 Zastępca Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.