Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zadania:

  1)   wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, monitorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, w tym:

 

a)   upowszechnianie Polityki jakości oraz Księgi jakości wśród kadry kierowniczej oraz pracowników Jednostki,

b)   prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem auditów systemu zarządzania jakością oraz opracowywanie rocznych harmonogramów auditów,

c)   nadzorowanie Księgi jakości oraz procedur systemu zarządzania jakością,

d)   prowadzenie spraw z zakresu przeglądów zarządzania, w tym przygotowywanie i przedstawianie kierownictwu informacji dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem oraz zapewnieniem upowszechniania świadomości dotyczącej wymagań klienta,

e)   prowadzenie spraw z zakresu auditów nadzoru oraz auditów odnowienia,

f)   prowadzenie:

-      rejestru działań korygujących i zapobiegawczych,

-      rejestru uwag auditowych,

-      rejestru przeprowadzonych auditów doraźnych;

 

g)   monitorowanie, przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, realizacji oraz skuteczności i efektywności zadań wynikających z działań korygujących i zapobiegawczych, a także współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi i właścicielami procesów,

 

h)   monitorowanie utrzymania integralności systemu zarządzania jakością podczas wprowadzania zmian w aktach prawnych Jednostki;

 

2)   planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wieloosobowego Stanowiska ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.