Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

Zadania:

1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

3)   kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

4)   opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji;

5)   prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

6)   zapewnienie funkcjonowania Punktu kancelaryjnego informacji niejawnych;

7)   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8)   prowadzenie wykazów i rejestrów określonych przez ustawę o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wewnętrzne;

9)   sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wdrażanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów i procedur w tym zakresie;

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.