Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji

Zadania:

1)    windykacja należności, które wynikają z decyzji administracyjnych wydanych w ramach projektów realizowanych z EFRR oraz EFS, w tym:

a)    prowadzenie korespondencji z dłużnikiem (w postępowaniu windykacyjnym), w tym wysyłanie upomnień wzywających dłużników do zapłaty w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

b)    wystawianie tytułów wykonawczych,

c)    przekazywanie tytułów wykonawczych do właściwego organu egzekucyjnego,

d)    monitorowanie wpłat dłużników,

e)    prowadzenie korespondencji z organem egzekucyjnym,

f)     prowadzenie spraw związanych z kosztami egzekucyjnymi przypadającymi dla wierzyciela;

2)    prowadzenie bazy informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;

3)    informowanie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich o przebiegu realizacji procesu windykacji, w tym o braku możliwości odzyskania windykowanych kwot, w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;

4)    prowadzenie metryk spraw przekazanych do organu egzekucyjnego w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;

5)    potwierdzanie list sprawdzających do przeprowadzenia kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (PO KL) w zakresie zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji.

6)    prowadzenie rejestru dłużników;

7)    przygotowanie projektów postanowień w trybie ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym MJWPU jako wierzyciela.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.