Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Kadr

Zadania:

1)    opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej Jednostki w zakresie:

a)    planowania zatrudnienia, rekrutacji, systemu okresowych ocen pracowniczych i realizacja zadań w tym zakresie,

b)    planowania i organizacji szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Jednostki,

c)    planowania i monitorowania realizacji osobowego i bezosobowego funduszu płac Jednostki,

d)    Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy współpracy z Komisją Socjalną i Wydziałem Księgowości,

e)    prowadzenia sprawozdawczości i analiz w zakresie spraw kadrowych, szkoleniowych i socjalnych przy współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP;

f)     założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych;

g)    założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika kart ewidencji czasu pracy;

2)    przygotowywanie dokumentacji personalnej, kontrola ważności dokumentów potwierdzających zdolność do pracy pracowników Jednostki oraz kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;

3)    prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniów i studentów oraz staży dla bezrobotnych;

4)    współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie ochrony danych osobowych;

5)    prowadzenie rejestru delegacji;

6)    realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

7)    współdziałanie z Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków EFS, Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR przy przygotowywaniu umów cywilno-prawnych z ekspertami współpracującymi z Jednostką;

8)    planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Iwona Płodzik 22 542 2142 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.