Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Informatyki

Zadania:

1)   zapewnienie obsługi informatycznej i teleinformatycznej Jednostki;

2)   zapewnienie obsługi portalu MJWPU (www.mazowia.eu);

3)   realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

4)   administrowanie zasobami informatycznymi i teleinformatycznymi Jednostki;

5)   administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi;

6)   utrzymanie Lokalnego Systemu Teleinformatycznego dla obsługi RPO WM II;

7)   planowanie i bieżące realizowanie zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych;

8)   sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych;

9)   przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału dotyczącego zakupów;

10) opisywanie oraz ewidencjonowanie faktur i not korygujących, dotyczących działalności Jednostki w zakresie odpowiadającym zadaniom Wydziału;

11) planowanie zakupów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Jednostki i poszczególnych stanowisk pracy;

12) współdziałanie z Wydziałem ds. Zamówień Publicznych przy prowadzeniu spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia i usług oraz związanych z nimi usług serwisowych – w zakresie przypisanym do zadań Wydziału;

13) tworzenie projektów dokumentacji i prowadzenie spraw z zakresu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego;

14) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Tomasz Handschuh 22 542 22 22 p.o. Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.