Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami

Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami

Województwo Mazowieckie/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) realizuje w partnerstwie projekt pn. „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami”.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji (tzw. kompetencji XXI wieku) pracowników MJWPU poprzez transfer, adaptację oraz wdrożenie nowego rozwiązania, powstałego we współpracy z PGS Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Technicznym w Delft.

Projekt zakłada zaprojektowanie, wdrożenie i opracowanie standardu nowoczesnych - opartych o symulacje organizacyjne - treningów skierowanych do szerokiego grona urzędników i beneficjentów, które wyposażą pracowników i beneficjentów w nowoczesne, cenione na rynku pracy kompetencje, a także w długofalowym rezultacie przyczynią się do usprawnienia efektywności działania MJWPU. 

Projektem objętych zostanie 385 osób (350 pracowników MJWPU i 35 beneficjentów), zostaną wdrożone 4 symulacje organizacyjnie.

Dofinasowanie projektu z UE:  1 284 120,54  zł

 

FOLDER ZGRANY URZAD

 

                    

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.