Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Monitoring mediów w 2020 r. – zaproszenie do składania ofert

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na usługę Monitoring mediów w 2020 r.

Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 16:00 na adres mailowy:  media@mazowia.eu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, projekt umowy oraz kryteria wyboru Wykonawcy znajdują się w załącznikach

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.