Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

WYKONANIE, DRUK I DOSTAWA ZAPROSZEŃ, KART ŚWIĄTECZNYCH ORAZ CZEKÓW PAMIĄTKOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

Opublikowano: 2020-07-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Obsługa informatyczna portali internetowych RPO WM

Opublikowano: 2020-07-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego i przesłania oferty na załączonym Formularzu ofertowym wraz z wypełnionym Wykazem zrealizowanych usług.

Oferty należy przesyłać do dnia 09.07.2020 r. do godziny 23:59 na adres mailowy: r.bodzioch@mazowia.eu

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: Tutaj

Szacowanie wartości zamówienia pn. Kompleksowa usługa cateringowa dla Ciechanowa,Ostrołęki, Piaseczna, Płocka, Radomia, Siedlec, Wołomina, Żyrardowa

Opublikowano: 2020-06-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. szacowanie rynku i do przesłania wyceny na załączonym formularzu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia na produkcję filmów promocyjnych z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2020-06-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych produkcją filmów do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu planowanego zamówienia i przesłania wyceny na załączonym Formularzu.

Szacowanie wartości zamówienia pn. Kompleksowa organizacja wydarzenia o charakterze konferencyjnym w wersji on-line

Opublikowano: 2020-06-12

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. Opis przedmiotu zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym formularzu szacowania wartości zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 22.06.2020 r. (poniedziałek) do godziny 10:00 na adresy e-mail: e.tomkiewicz@mazowia.eu oraz g.bidzinska@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na usługi fotograficzne w ramach RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2020-06-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi fotograficznej do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu planowanego zamówienia i przesłania wyceny na załączonym Formularzu.

Wyceny należy przesłać do 16 czerwca 2020 r. (wtorek) do godziny 12:00 na adresy e-mail: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu, m.wyszynska@mazowia.eu, a.lopienska@mazowia.eu   

Usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć

Opublikowano: 2020-06-08

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zakupem usługi pod nazwą: Usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć zapraszamy Wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do składania oferty na załączonym Formularzu oferty.

Oferty proszę przesłać na adres m.strzelczyk@mazowia.eu do dnia 17.06.2020 roku.

Szanowni Państwo, dnia 17 czerwca 2020 roku został wyłoniony Wykonawca, którym jest firma IT Media.

Szacowanie wartości - usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć

Opublikowano: 2020-05-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Obsługa informatyczna portali internetowych RPO WM

Opublikowano: 2020-05-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania oferty na załączonym Formularzu.

Oferty należy przesyłać do dnia 29.05.2020 do godziny 23:59 na adres mailowy: k.zaczynski@mazowia.eu

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: TUTAJ

Postępowanie anulowane.

Zamawiający zdecydował o anulowaniu postępowania, więcej informacji w załączonym dokumencie .pdf

 

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020 – część B

Opublikowano: 2020-05-15

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego „Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia” oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym „Formularzu szacowania wartości zamówienia”.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.