Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 11. Forum Rozwoju Mazowsza - szacowanie wartości zamówienia.

Opublikowano: 2020-01-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

ORGANIZACJA I OBSŁUGA STREFY GIER XXL MJWPU WYSTAWIANYCH PODCZAS WYJAZDÓW NA IMPREZY O CHARAKTERZE LOKALNYM, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2020 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Opublikowano: 2020-01-14

Szacowanie wartości zamówienia na ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ STREFY GIER XXL MJWPU WYSTAWIANYCH PODCZAS WYJAZDÓW NA IMPREZY O CHARAKTERZE LOKALNYM, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2020 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. Szacowanie wartości zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacowania wartości.

Szacowanie wartości zamówieni: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.

Opublikowano: 2020-01-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego RPO WM 2014-2020.

Opublikowano: 2020-01-10

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu.

Subskrypcja platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e - learningowych.

Opublikowano: 2020-01-09

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zakupem usługi pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do składania oferty na załączonym Formularzu oferty (wraz z podpisem oraz pieczątką).

Oferty proszę przesłać na adres m.strzelczyk@mazowia.eu oraz r.bodzioch@mazowia.eu do godziny 10:00, 20.01.2020 roku.

Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Opublikowano: 2019-12-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu oraz do przesłania oferty.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 542 21 36 lub e-mailowym na adres c.gorecki@mazowia.eu

Więcej szczegółów znajduje się w załączniku. Oferty należy składać do dnia 09.12.2019 r. do godz. 23:59 na adres e-mail:  c.gorecki@mazowia.eu

Zakup projektora multimedialnego.

Opublikowano: 2019-11-25

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem na składanie ofert cenowych, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku.

Oferty z podaniem modelu i producenta oferowanych urządzeń proszę składać mailowo na adres e.brydak@mazowia.eu  do dnia 3.12.2019r. do godz. 10.00

Zamówienie na usługę wykonania druku i dostawy ulotek „Fundusze europejskie krok po kroku - od pomysłu do okresu trwałości (krótki przewodnik o procedurze aplikowania o środki i realizacji projektu współfinansowanego z FE)”

Opublikowano: 2019-11-14

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie mazowieckim, działająca przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania oferty na załączonym formularzu ofertowym.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 542 22 73 lub e-mailowym na adres k.baranowska@mazowia.eu

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach. Oferty należy składać do dnia 22.11.2019 r. do godz. 23:59 na adres e-mail:  k.baranowska@mazowia.eu

Kryteria: 100% cena

Zamówienie na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rok 2020

Opublikowano: 2019-11-07

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą:  Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rok 2020, zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania oferty na załączonym formularzu.

Oferty proszę przesłać na adres a.otulak@mazowia.eu oraz i.plodzik@mazowia.eu  do godziny 10:00 dnia 15.11.2019 roku.

Organizacja spotkania świątecznego

Opublikowano: 2019-11-07

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania wartości zamówienia wraz z podaniem lokalizacji.

Oferty należy składać do dnia  12 listopada 2019 r. do godziny 14:00 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.