Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na dedykowane materiały informacyjno-promocyjne w związku z cyklicznym wydarzeniem - Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Opublikowano: 2020-01-30

Uwaga!

Przedłużony został termin składania ofert do czwartku 13.02.2020 do godziny 23.59.

Szanowni Państwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym formularzu szacowania wartości zamówienia.

Na Państwa wyceny czekamy do czwartku 6 lutego 2020 r. do godziny 23:59

Wyceny oraz ewentualne pytania prosimy kierować wyłącznie  w formie elektronicznej na adresd.obzejta@mazowia.eu i  a.miekwicz@mazowia.eu

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 11. Forum Rozwoju Mazowsza.

Opublikowano: 2020-01-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2020 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu

Organizacja spotkania wielkanocnego - szacowanie wartości zamówienia.

Opublikowano: 2020-01-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia (netto) wraz z podaniem lokalizacji.

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 10:00 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

Szacowanie wartości zamówienia na udostępnienie narzędzia do wysyłki newslettera.

Opublikowano: 2020-01-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 28.01.2020 do godziny 10:00 na adres mailowy: k.zaczynski@mazowia.eu

Plan zamówień publicznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 2020 r.

Opublikowano: 2020-01-23

Działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający lub MJWPU) zamieszcza na stronie internetowej Plan zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Ponowne szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego RPO WM 2014-2020.

Opublikowano: 2020-01-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ponownie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu.

Wprowadzone istotne zmiany, zostały zaznaczone na żółto.

Szacunkowe oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 na adres email: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu i a.lopienska@mazowia.eu 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia na dedykowane materiały informacyjno-promocyjne w związku z udziałem w cyklicznej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Opublikowano: 2020-01-20

UWAGA – składanie wyceny na materiały promocyjne dedykowane DOFE zostało anulowane.

Uwaga ! Termin składania wycen został wydłużony do poniedziałku 3 lutego 2020 roku do godziny 23.59.

Szanowni Państwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA WYNAJĘCIA 107 SAL KONFERENCYJNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ USŁUGĄ RESTAURACYJNĄ W CELU PRZEPROWADZENIA JEDNODIOWYCH SZKOLEŃ W WARSZAWIE.

Opublikowano: 2020-01-20

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego poniżej Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania wyceny zamówienia na załączonym formularzu.

Oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie serwisu, gwarancji i wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego.

Opublikowano: 2020-01-20

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem na składanie ofert cenowych, celem oszacowania wartości zamówienia na świadczenie serwisu, gwarancji i wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku.

 

Wartość szacowania zamówienia proszę podać w złotówkach brutto. Oferty proszę składać mailowo na adres: e.brydak@mazowia.eu  do dnia 27.01.2019r. do godz. 16.00.

Monitoring mediów w 2020 r. – zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 2020-01-20

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na usługę Monitoring mediów w 2020 r.

Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 16:00 na adres mailowy:  media@mazowia.eu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, projekt umowy oraz kryteria wyboru Wykonawcy znajdują się w załącznikach

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.