Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Usługi przeprowadzenia na żywo transmisji (streaming)

Opublikowano: 2020-03-16

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obecną sytuację z epidemią koronawirusa i zaostrzeniach prawa w zakresie organizacji imprez masowych, a tym samym brakiem możliwości przeprowadzenia na żywo transmisji (streaming) w 2020 roku, na stronach www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu oraz oraz w mediach społecznościowych typu: „Facebook”, „YouTube”, Zamawiający wychodząc na przeciw potencjalnym Wykonawcom zdecydował o zmianie terminu realizacji ww. usługi do końca 2021 r., anulując tym samym przedmiotowe postępowanie.

Usługi przeprowadzenia na żywo transmisji (streaming) na stronach www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu oraz w mediach społecznościowych typu: „Facebook”, „YouTube” z wydarzeń organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w 2020 r.

Udostępnienie narzędzia do wysyłki newslettera.

Opublikowano: 2020-02-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty należy składać do dnia 9 marca 2020 r. do godziny 10:00 na adres email: k.zaczynski@mazowia.eu

Organizacja spotkania wielkanocnego

Opublikowano: 2020-02-25

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania wartości zamówienia wraz z podaniem lokalizacji.

Oferty należy składać do dnia  27 lutego 2020 r. do godziny 12:00 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na organizację usługi cateringowej w 2020 r.

Opublikowano: 2020-02-21
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi cateringowej dla MJWPU w 2020 roku i przesyłania szacowanej wyceny w załączonym formularzu:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  25 lutego  2020 r. do godziny 23:59,  na adres e-mail:  j.grocka@mazowia.eu  

 

Szacowanie rynku na organizację usługi cateringowej w 8 miejscowościach woj. mazowieckiego w 2020 r.

Opublikowano: 2020-02-21
Szanowni Państwo,
 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi cateringowej w 8 miejscowościach dla MJWPU w 2020 roku i przesyłania wyceny w załączonym formularzu umieszczonym  na ostatniej stronie pliku szacowania:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  27 lutego  2020 r. do godziny 23:59,  na adres  e-mail:  j.grocka@mazowia.eu  

 

Usługa konserwacji i przeglądu okresowego 160 szt. klimatyzatorów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w 2020 r.

Opublikowano: 2020-02-19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert cenowych z podaniem danych o przedmiocie zamówienia do dnia 28.02.2020 r., do godz. 12:00 na adres mailowy: r.blocki@mazowia.eu

 

Szacowanie wartości zamówienia na organizację usługi cateringowej w 2020 rok.

Opublikowano: 2020-02-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi cateringowej dla MJWPU w 2020 roku
i przesyłania szacowanej wyceny w załączonym formularzu:

 

Oferty należy przesyłać do dnia  14 lutego  2020r. do godziny 23:59,  na adres e-mail:  j.grocka@mazowia.eu;

 

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu prezentującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2020-02-06

UWAGA ! Zmiana terminu nadsyłania wycen do poniedziałku 24.02.2020 do godz. 23:59

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 20 lutego 2020 r. (czwartek) do godziny 23:59 na adres e-mail: m.wyszynska@mazowia.eu oraz p.gajzlerowicz@mazowia.eu oraz a.lopienska@mazowia.eu oraz g.bidzinska@mazowia.eu

Zakup rocznego abonamentu do platformy oferującej usługę monitorowania ruchu na prowadzonych social mediach

Opublikowano: 2020-02-05

Szanowni Państwo, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na zakup rocznego abonamentu do platformy oferującej usługę monitorowania ruchu na prowadzonych social mediach przedstawiła firma Napoleon Sp. z o.o., w związku z czym została wybrana na Wykonawcę.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Wyceny należy przesyłać do dnia 17.02.2020 do godziny 10:00 na adres mailowy: m.wyszynska@mazowia.eu  oraz p.gajzlerowicz@mazowia.eu

 

Usługa przeprowadzenia transmisji na żywo (streaming) na stronach www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu z wydarzeń organizowanych przez MJWPU w 2020 r.

Opublikowano: 2020-02-05

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie planuje zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu transmisji na żywo (streaming) na stronach www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu z wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez MJWPU w 2020 r.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o wycenę ww. usługi (więcej informacji w Opisie szacowania wartości przedmiotu zamówienia) do 12 lutego 2020 r. do godziny 12:00. Wypełniony Formularz szacowania wartości przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres mailowy r.bodzioch@mazowia.eu.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.