Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zastępca Dyrektora ds. EFRR

Zadania:

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. EFRR należy w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP II/Instytucji Wdrażającej/IP odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
2) koordynowanie realizacji zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych;
3) akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
4) akceptowanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR odpowiednio do zakresu powierzonych zadań;
5) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
6) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień.


Zastępcy Dyrektora ds. EFRR bezpośrednio podlegają:

1. Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFRR (WWF-R);
2. Wydział Koordynacji EFRR (WKO-R);
3. Wydział Pomocy Publicznej EFRR (WPP-R);
4. Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR (WOM-R);
5. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-1 (WWR-1);
6. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-2 (WWR-2);
7. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-3 (WWR-3);
8. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-4 (WWR-4);
9. Wydział Kontroli Projektów EFRR (WKP-R).

ImięNazwiskoTelefonStanowisko

Komórki:

powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.