Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zastępca Dyrektora ds. EFS

Zadania:

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. EFS należy w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli Instytucji Wdrażającej/IP II/IP, odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
2) koordynowanie realizacji zadań bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych;
3) akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
4) akceptowanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach EFS, odpowiednio do zakresu zadań;
5) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
6) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;
7) nadzorowanie pracy podległych wydziałów.


Zastępcy Dyrektora ds. EFS bezpośrednio podlegają:

1. Wydział Koordynacji EFS (WKO-S);
2. Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFS (WWF-S);
3. Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFS (WOM-S);
4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Publicznej EFS (WPP-S);
5. Wieloosobowe Stanowisko ds. Wdrażania Priorytetu VI PO KL (WWS-4);
6. Wydział Wdrażania Projektór EFS-1 (WWS-1);
7. Wydział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL (WWS-3)
8. Wydział Wdrażania Projektów EFS-2 (WWS-2);
9. Wydział Kontroli Projektów EFS (WKP-S).

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Elżbieta Szymanik 22 542 2266  

Komórki:

powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.